Haptonomie en Haptotherapie
 


Wat is haptonomie
De haptonomie is een wetenschap die de wetmatigheden van het menselijke gevoelsleven bestudeert. Zij legt zich daarbij in het bijzonder toe op het beschrijven van al datgene wat een rol speelt in de tussen-menselijke affectieve verhoudingen, communicatie, interacties en relaties en het overdragen en beleefbaar maken hiervan in scholing en begeleiding.

Het begrip haptonomie is een samenvoeging van twee Oudgriekse begrippen: hapsis en nomos. Hapsis betekent: gevoel, gevoelsbeleving, tact, tast en nomos betekent wet, regel, norm. Hapto, in het woord haptonomie, stamt van het werkwoord haptein wat betekent: aanraken, verenigen, een relatie vestigen, zich hechten aan.... en in overdrachtelijke zin: in (tactiel) contact treden om gezond te maken, te helen, te bevestigen. (
Omschrijving van het: Wetenschappelijk Instituut voor Haptonomie)

Haptonomie houdt zich bezig met aanraken, voelen, direct lichamelijk contact, met de ontwikkeling van het menselijk gevoelsleven en de ontwikkeling van de tastzin, met houdingen, bewegingen en gebaren. Vooral aan de gevoelsmatige betekenis van aanraken en voelen - door mensen en tussen mensen - wordt in haptonomie veel aandacht besteed.

Haptonomie gaat ervan uit dat het menselijk lichaam - en vooral de beleving van dat lichaam - van fundamentele betekenis is binnen alle menselijke communicatie-vormen.


Wai is haptotherapie
Haptotherapie is de toegepaste therapievorm van haptonomie. Kort gezegd maak je iemand weer bewust van zijn gevoel. Of zoals de De Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) het omschrijft:

Haptotherapie is een therapeutische begeleiding binnen een professioneel kader in situaties waarin er sprake is van een achtergebleven en/of geblokkeerde ontplooiing van de mens door het ontbreken van of een tekort aan bevestigende stimuli in het samenspel met zijn omgeving.

Het is gericht op het bewust maken van gevoelens en bevordert je lichaams- en zelfbesef. Ervaring en inzicht in de rol die gevoelens spelen geeft breedte en diepte aan je persoonlijke ontwikkeling en helpt bij het verhelderen van communicatie en samenwerkingsvormen.

Een haptotherapeut begeleidt zijn cliŽnt om weer contact te krijgen met het hele basale voelen, dat primair lijfelijk is en waarmee een mens heel direct gevoelsmatig reageert op een aanraking van iemand met aandacht.


Toepassingen haptonomie en haptotherapie

Met haptotherapie en haptonomie wordt op zeer verschillende terreinen goede resultaten behaald.

Haptotherapie kan onder andere zinvol zijn bij:
 • chronische pijn
 • relationele problemen
 • overbelasting/ overspannenheid
 • chronische vermoeidheid
 • stress en burn-out
 • traumatische ervaringen
 • een overgangsfase in je leven
 • hyperventilatie
 • onverwerkte ervaringen uit het verleden
 • acceptatieproblemen bij verlies of handicap
 • depressieve gevoelens
Toepassingen van haptonomie zijn onder andere:
 • haptonomische zwangerschapsbegeleiding
 • haptonomische fysiotherapie
 • begeleiding jonge ouders
 • begeleiding (top-)sporters
 • haptonomische massage
 • haptonomische babymassage

Praktijk
Rotterdam: Ineke Dries


Meer informatie
Kijk voor meer informatie over haptonomie en haptotherapie ook eens op de haptonomie.startpagina.nl en de haptotherapie.startpagina.nl.

 

Geen eigen website?